TOMORROWLAND 2012: Mágia bez hraníc - z De Schorre vysoko k oblohe – Články

„Tvoj portál kde nájdeš všetko o Party, Foto, Club, Music, DJ, Disco, MP3 Mix“
Pro zobrazení reklamy si prosím nainstalujte Adobe Flash Player.
Pro zobrazení reklamy si prosím nainstalujte Adobe Flash Player.
Reklama
Reklama

TOMORROWLAND 2012: Mágia bez hraníc - z De Schorre vysoko k oblohe

Ilustrační obrázek


„Boom" - Predaj vstupeniek na Tomorrowland začne 7. apríla. Organizátori, ID & T, sľúbili, že všetko bude ešte krajšie, rozprávkovejšie a pestrejšie na „De Schorre v Boom" tochto roku. S top DJs na najkrajších stageoch, slávnymi kuchármi na zemi, rozprávkovými dekoráciami a 180.000 okúzlených návštevníkov, Tomorrowland je najatraktívnejší a najpopulárnejší festival na svete.

Celkový zážitok
Prípravy na ôsmy Tomorrowland festival začal pred niekoľkými mesiacmi. Ako obvykle sa návštevníci ponoria do magického sveta exotickej fantázie. Za celé tri dni, sa budú oddávať a hýčkať. Rozprávková dekorácia, gigantický tanečný priestor, slávny kuchári, útulné chill-out zóny, čerstvé kokteily, veľkolepé atrakcie, voda prechádzajúca popod miniatúrne mosty, ohromujúci ohňostroj a najlepšie svetové stage-e a najlepší DJs spoločne zaistia očarujúci zážitok, ktorý je bezkonkurenčný. V tomto roku organizátori plánujú ísť ešte o krok ďalej a investovať ešte viac do dekorácii, služieb, celkového dojmu, konečnej úpravy a bezpečnosti. Všetko od hlavného stage-u až po servítky, bude podrobnejšie upravené a každý detail bude navrhnutý tak, aby sa návštevník hýbal vo „fantázii". Všetko úsilie bude venované náčrtu, návrhu a konečnému vybudovaniu, aby sa z „De Schorre" stal surrealistický festival, kde 180,000 mladých ľudí môže zažiť najlepší letný víkendový festival.

Viac YouTube pozretí ako slávnostné zahájenie olympijských hier

Viac Facebook fanúšikov ako Cirque Du Soleil

V minulom roku Tomorrowland privítal návštevníkov presne z 50 krajín a bol vypredaný za štyri dni. Oficiálne „after movie" sa stalo globálnym „humbukom" na YouTube. V období piatich mesiacov bolo potom „aftermovie" sledované viac ako 19 miliónov krát. Okolo 1.5 milióna Brazílčanov a 1,5 milióna Španielov, rovnako ako 700,000 Mexičanov, 600,000 Švédov, 500.000 Kanaďanov, 400.000 Austrálčanov a 300.000 Írov. Video bolo sledované oveľa viac krát ako otvárací ceremoniál olympijských hier a dokonca viac krát ako svadobné bozk princa Williama a Kate Middleton na balkóne Buckinghamského paláca.

Spolu s týmto úspechom Facebook stránka tiež zažila exponenciálny rast. Stránka má už niekoľko 750.000 členov a naďalej rástie o 8000 nových fanúšikov denne. To znamená, že Tomorrowland má ešte viac fanúšikov ako Cirque De Soleil a necháva každý iný festival na svete ďaleko za sebou. V dôsledku toho boli v posledných niekoľkých mesiacoch organizátori zahltení žiadosťami o vstupenky z celého sveta. Napríklad bolo viac ako 25.000 žiadostí od zahraničných cestovných kancelárií. Najšialenejšie návrhy boli prijaté od tých, ktoré chceli objednať vstupenky včas. Organizátori ID & T odmietli všetky požiadavky, aby mohli dať všetkým návštevníkom reálnu šancu v najvyššej možnej miere zakúpenia vstupeniek.

Dnes sa všetky vstupenky predávajú - informácie budú on-line. V sobotu 7. apríla začína predaj pre Belgicko a pre zvyšok sveta. Od 1. marca budú k dispozícii cestovné balíčky (travelpackages).

Tomorrowland lietadla z celej Európy
Vzhľadom k vysokému dopytu zo zahraničia bolo vytvorené jedinečné partnerstvo s Brussels Airlines. Dňa 26. júla návštevníci Tomorrowlandu budú prepravovaní z 11 európskych miest do Bruselu z Barcelony, Madridu, Ríma, Milána, Ženevy, Londýna, Berlína, Štokholmu, Kodane, Lisabonu a Porta.

Jedná sa o unikátne partnerstvo, ktoré nebolo pre event nikdy predtým zrealizované. Návštevníci sa odbavia na Tomorrowland prepážke vo svojej krajine pôvodu a budú sprevádzaní vlastnými hosteskami. Po prílete budú pripravené autobusy prepraviť návštevníkov rovno do hotela alebo DreamVille kempu. Po festivale budú prepravení späť na letisku v Bruseli. Usporiadateľ Tomorrowlandu Manu Beers: "Pre nás a Brussels Airlines sú služby a bezpečnosť prvoradé. Takže to vyzeralo ako dobrá myšlienka. Ako čerešničku na torte, budeme schopní poskytnúť letecký náhľad na Tomorrowland - vnútri aj vonku! Dokonca aj počas letu na festival, budete ponorení v pravej atmosfére a toto partnerstvo nám umožňuje začať oslavy, zatiaľ čo lietadlo je stále vo vzduchu. "

Už oznámené mená:
Od 1. januára 2012 je jedno meno prepustený každý deň. Na programe sú už umelci David Guetta, Carl Cox, Avicii a Skrillex a Fatboy Slim, Calvin Harris a John Digweed.

Otváracia doba:
Piatok 27.júla 2012 14.00 - 01.00
Sobota 28. júla 2012 12.00 - 01.00
Nedeľa 29. júla 2012 11.00-00.00

DreamVille je otvorená od štvrtka 26. júla do pondelka 30. 07. 2012
Príchod vo štvrtok od 11.00 do 23.00 hodín. Otváracia párty začína v 14.00. Môžete sa tiež pozrieť v piatok od 9.00 do 21.00 hod a v sobotu od 9.00 do 12.00. Pozrite sa v pondelok 30. júla o 15:00.


Všetky podrobnosti o vstupenkách a predaji vstupeniek, registráciách a pod. budú publikované na www.tomorrowland.be dňa 1. 02. 2012

 

Niečo o TOMORROWLAND

Tomorrowland je belgický taneční festival, který trvá 3 dny a představí se na něm největší hvězdy taneční scény jako např. Avicii, Swedish House Mafia, Thomas Gold, Kaskade atd. Tato událost se koná v krásném a útulném městečku Boom, které se nachází blízko přímořského města Antverp.

Jako festival je poměrně mladý. Vznikl v roce 2005 Belgickou organizátorskou agenturou ID&T, která v dnešní době patří k vůbec k nejprofesionálnější agentuře, která pořádá a vytváří ty největší taneční akce na světě. ( Jako např. Sensation White, MYSTERYLAND, BLACK a pod. ) Za posledních 7 let existence se z Tomorrowlandu stala vůbec největší a nejpopulárnější hudební událost taneční hudby na světě, kterou doposud navštívilo více jak půl milionu návštěvníků z celého světa.

Co se hudební složky týče, tak Tomorrowland poskytuje spoustu tanečních stylů. Od trance, house, techna, drum n´bass, DubStep, nebo kapel z 90 let po hardstyle, psytrance, minimal, atd. Na tomto festivalu si skutečně každý musí přijít na své. O hudební show se stará vždy více jak 300ta těch nejpopulárnější hudebních producentů. Jako například : Avicii (Tim Berg), David Guetta, Tiesto, Swedish House Mafia, Martin Solveig, Laidback Luke, Chuckie, Dimitri Vegas & Like Mike, Faithless Soundsystem, Carl Cox, Paul van Dyk, Fedde le Grand, Sander van Dorn, Markus Schulz, Above & Beyond, Steve Aoki, Hardwell, Brennan Heart, Headhunterz, Wildstylez atd.

Takže rychle objednat lupeny a již teď se těšit na léto 2012, protože ten kdo zavítá do belgického městečka Boom, zažije pořádnou kalbu!!!

Tomorrowland 2012


Magic without borders - from De Schorre to high in the sky

Boom - Ticket sales for Tomorrowland start on 7 April. The organisers, ID&T, have promised that everything will be even more beautiful, fantastical and colourful at De Schorre in Boom this year. With top DJs on the most spectacular stages, celebrity chefs on the ground, fairy-tale decorations and 180,000 enthralled visitors, Tomorrowland is the world's most attractive and popular festival.

Total experience


Preparations for the eighth Tomorrowland festival started a few months ago. As usual, visitors will be immersed in an outlandish world of magical fantasy. For three whole days, they will be indulged and pampered. Fairy-tale décor, a gigantic dance valley, celebrity chefs, cosy chill-out areas, fresh cocktails, spectacular acts, water crossed by miniature bridges, stunning fireworks, and the world's finest stages and best DJs together ensure an enthralling experience that is without parallel. This year, the organisers plan to go a step further and invest even more in décor, service, the overall experience, the finishing touches and safety. Everything, from the main stage to the napkins, will be refined even further, and every detail will be designed to stir the visitor's imagination. An all-out effort will be made to sketch, design and finally build in order to transform De Schorre into a surrealistic festival where 180,000 young people can experience the summer's finest festival weekend.

More YouTube views than the opening ceremony of the Olympic Games

More Facebook fans than Cirque Du Soleil

Last year, Tomorrowland welcomed visitors from exactly 50 countries, and was sold out in just four days. But since the official after movie became a global hype on YouTube, things have really taken off. In the space of five months, the after movie was watched more than 19 million times, to which a further 200,000 views have now been added. Around 1.5 million Brazilians and 1.5 million Spaniards have viewed the after movie, as well as 700,000 Mexicans, 600,000 Swedes, 500,000 Canadians, 400,000 Australians and 300,000 Irish. It has been watched many more times than the Olympic Games opening ceremony, and even the wedding kiss of Prince William and Kate Middleton on the balcony of Buckingham Palace cannot beat the popularity of the Tomorrowland after movie.

Along with this success, the Facebook page has also experienced exponential growth. The page already has some 750,000 members, and that total continues to grow by 8,000 new fans every day. This means that Tomorrowland has even more fans than Cirque De Soleil, and leaves every other festival in the world far behind. As a result, for the past few months the organisers have been overwhelmed with ticket requests from all over the world. For instance, there have been more than 25,000 requests from foreign travel agencies, and the craziest proposals have been received from those wishing to order tickets early. The organisers, ID&T, have turned down all requests, so that we can give all visitors as fair a chance as possible of buying tickets.
Today all the ticketsale - information will be online. On Saturday 7 April sales start for Belgium and the rest of the world. From the 1st of March the travelpackages will be available.

Tomorrowland aircraft from all over Europe
In view of the high demand from abroad, a unique partnership has been set up with Brussels Airlines. On 26 July, Tomorrowland flights will depart from 11 European capitals, carrying visitors to Brussels from Barcelona, Madrid, Rome, Milan, Geneva, London, Berlin, Stockholm, Copenhagen, Lisbon and Porto.

This is a unique partnership that has never previously been set up for an event. The visitors will check in at a Tomorrowland desk in their country of origin and will be accompanied by their own hostesses, and when they arrive buses will be ready to take them straight to the hotel or DreamVille campsite. After the festival, they will be brought back to the airport in Brussels. Manu Beers, Tomorrowland organiser: "For both us and Brussels Airlines, service and safety are paramount, so it seemed like a good match to us. As the icing on the cake, we'll be able to give the flights a Tomorrowland look - both inside and out! Even on the flight on the way to the festival, you'll be immersed in the right atmosphere, and this partnership enables us to start the festivities while the plane is still in the air."

Names already announced:
Since 1 January 2012, one name has been released every day. Artists already on the programme include David Guetta, Carl Cox, Avicii, Skrillex, Fatboy Slim, Calvin Harris and John Digweed.

Opening hours:
Friday 27 July 2012 14.00 to 01.00
Saturday 28 July 2012 12.00 to 01.00
Sunday 29 July 2012 11.00 to 00.00


DreamVille is open from Thursday 26 July to Monday 30 July 2012
Check in on Thursday from 11.00 to 23.00. Opening party starts at 14.00. You can also check in on Friday from 9.00 to 21.00 and on Saturday from 9.00 to 12.00. Check out on Monday 30 July at 15.00.


Full details of tickets, ticket sales, registration, etc. will be published on www.tomorrowland.be on 1 February 2012

Zdieľať na: 
Publikované: 10. februára 2012 v 15:04 – videné: 6872x – komentárov: 0 – Trvalý odkaz

Komentáre

Pre pridávanie komentárov musíte byť prihlásený.prihlásiť sa registrovať sa


Prihlásenie

Přihlásit se


Registrovať

Vyhľadávanie

 

Online Clubbers

Boys: 0Girls: 0

New Clubbers

celkom užívateľov: 3436

GregiNickAveWheres the MoonWhere is the MoonprossttalayTerroSMHSMHgardenStokli1

Štatistiky

Google Analytics TOPlist

Hľadáme fotografov!

Fotoaparát

Novinky | Články | Party foto | Partylist | Kluby | Download DJ Mp3 | Booking DJs | Boys | Girls | Fórum | Služby | Kontakt

Mapa webu | Vyhľadávanie | Hore
2007 - 2020, Copyright I Love Music | Realizácia: Firefly Media

Partnerské odkazy: Hippsy pás | Štátne vlajky | Led t-shirts | Web design | Webdizajn | LED shirts, Equalizer t-shirts,