Podmienky – Extra

„Party, Foto, Club, Music, DJ, Disco, MP3 Mix, Clubbers, Nightlife and more…“
Pro zobrazení reklamy si prosím nainstalujte Adobe Flash Player.
Pro zobrazení reklamy si prosím nainstalujte Adobe Flash Player.
Reklama
Reklama

Podmienky

Všeobecné podmienky a pravidlá

Portál www.ilovemusic.sk (ďalej len „portál") je verejný hudobno komunitný portál poskytujúci fyzickým osobám a / alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ") rôzne služby.

Registrácia na portáli nie je povinná, avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si prevádzkovatelia portálu vyhradzujú právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.

Vykonaním registrácie užívateľ dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona č. 428/2002, je dobrovoľné.

Práva a zodpovednosť prevádzkovateľa portálu

Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo zásahu do užívateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR aj bez udania dôvodu.

Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za obsah a správnosť údajov v registračných, prípadne profilových dátach alebo za iné užívateľom generované údaje. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov.

Prevádzkovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za ekonomické, telesné alebo nemateriálne škody, ktoré by vyplynuli z používania resp. využívania služieb portálu.

Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za neoprávnené získanie osobných údajov používateľa treťou osobou (napríklad z dôvodu neoprávneného vstupu "hackerov" do databanky) nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť v prípade, ak by boli údaje a informácie, ktoré užívateľ sám sprístupnil tretej osobe zneužité.

Prevádzkovatelia portálu nenesú zodpovednosť za údaje a fotografie poskytnuté užívateľmi.

Prevádzkovateľ negarantuje neprestajnú dostupnosť a využiteľnosť služieb portálu ani nezodpovedá za technicky podmienené spomalenie, či oneskorenie prenosu alebo za výpadky. Vo vzniknutých situáciách môže dôjsť v dôsledku technických chýb alebo nevyhnutnej údržby k dočasnému prerušeniu služieb portálu.

Práva a povinnosti užívateľa portálu

Používateľ musí neustále dbať o dobré mravy a pravidlá správania sa. Taktiež sa zakazuje akékoľvek predstieranie cudzej identity, urážlivé, ponižujúce alebo rasistické vyjadrovanie sa a môžu byť proti nim vyvodené kroky v rámci platnej legislatívy.

Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na portáli, budú mu rozposielané reklamné e-maily prevádzkovateľom portálu.

Pri pridávaní jednotlivých fotoportrétov užívateľ vyhlasuje, že je majiteľom práv na ním zaslané a využívané fotky, prípadne iné grafické údaje a že tieto neobsahujú pornografické ani nezákonné motívy.

Záverečné ustanovenia

Odhlásenie členstva na portáli www.ilovemusic.sk je kedykoľvek možné písomne alebo e-mailom . S odhlásením členstva budú vymazané všetky osobné údaje užívateľa. Zmluvný vzťah týmto automaticky zanikne.

Všeobecné podmienky a pravidlá medzi prevádzkovateľom portálu a užívateľom majú neobmedzenú platnosť. Tieto podmienky používania môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek a bez udania dôvodu zmenené. Každý užívateľ obdrží 14 dní vopred e-mail so zmenenými podmienkami portálu. Pokiaľ na ne nebude reagovať a nevyjadrí s nimi svoj nesúhlas, berie sa toto ako prijatie nových podmienok. Prevádzkovateľ môže bez udania dôvodu zrušiť konto užívateľa.

Užívateľ vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil, prečítal a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Banská Bystrica, február 2009


Prihlásenie

Přihlásit se


Registrovať

Vyhľadávanie

 

Online Clubbers

Boys: 0Girls: 0

New Clubbers

celkom užívateľov: 3442

MariaMlynarmilkabenilovshandi23hany666xxxsssGregiNickAveWheres the Moon

Štatistiky

Google Analytics TOPlist

Hľadáme fotografov!

Fotoaparát

Novinky | Články | Party foto | Partylist | Kluby | Download DJ Mp3 | Booking DJs | Boys | Girls | Fórum | Služby | Kontakt

Mapa webu | Vyhľadávanie | Hore
2007 - 2020, Copyright I Love Music | Realizácia: Firefly Media

Partnerské odkazy: Hippsy pás | Štátne vlajky | Led t-shirts | Web design | Webdizajn | LED shirts, Equalizer t-shirts,